Eric Kwok葉佩雯 愛掃街

郭偉亮Eric同葉佩雯結o左婚都差唔多年半,但佢o地似乎係好鍾意過二人世界,經常孖住呢度去o個度去。早前佢o地就去o左筲箕灣東大街搵食,第一站先去金東大食o左碟炒米粉,兩公婆share一碟分甘同味。場面sweet,係葉佩雯對熊貓眼嚇人o左o的o者!佢發現記者,就即刻同老公單聲,真係眉精眼企o勒。之後佢o地繼續搵食,排隊買雞蛋仔同夾餅,Iron man仲施展冧女本色,餵埋入口o添!鐵漢柔情,一眼睇晒!


Eric Kwok夫婦邊食邊傾,但郭太好快發現鏡頭,即刻掩口通水


嘩,餵雞蛋仔呢o下真係冧到震