Eric對Grace有好感

兩個月前,葉佩雯秘密與同門師弟兼唱片監製Swing的成員Eric發展地下情,當時已有不少英皇同事收到風,他們對Grace的戀情議論紛紛,擔心戀情曝光後,Grace會重蹈覆轍,被人打入冷宮,但 Grace卻好少理,一於將感情放第一位,並主動向 Eric示愛。據知Eric本身有個拍拖多年的女朋友,她是Eric在加拿大讀書時認識的華僑,因為Eric畢業返港,女方跟隨男友回流香港工作,彼此感情相當穩定,但Grace的出現,Eric卻敵不過誘惑,令一對小情人分手收場。

Eric有家底

郭偉亮Eric的父親Thomas Kwok是楊受成生意上的合夥人之一,身家未必會比陳冠希的爸爸豐厚,但據聞亦是一名擁有近億元資產的富豪,Eric與父母同住於堅尼地道的南國大廈,該大廈面對維多利亞港,景觀可謂全區之冠,單位面積接近2,000呎,市值約1,300多萬元,雖然Eric無私家車,但其父卻有2部坐駕,分別是平治和寶馬出品,平日由司機負責接送,Eric是家中獨子,自小得到父親寵愛,中學畢業後,Eric被送到加拿大讀大學,曾修讀關於音樂的課程及參與話劇團演出,返港後,其父為了一償兒子入娛樂圈的心願,在友人介紹下認識陳欣健的弟弟Bobby Chan,Eric與EEI簽下歌手合約,與陳哲廬組成Snowman,其後因為大碟欠銷路,淪為一碟歌手,其父眼見兒子事業不如意,於是要求剛合作做生意的楊受成,跟其兒子的樂隊簽約,加盟後亦改名為Swing

記:對Grace有咩感覺??
Eric:佢細個已經係我偶像,好鍾意聽佢唱[大食懶加菲]覺得佢唱得,無架子,幾好呀

記:有無發展可能??
Eric:會有.朋友有好多發展空間,因為我幫佢監製隻碟!!

記:同佢傳緊緋聞,會唔會覺得尷尬??
Eric:無,我地覺得好好笑,如果出面唔係寫到好畸形,而係寫得好普通,都係朋友o個種,就冇咩所謂

記:咁你地而家係咩關係??
Eric:我地普通關係,朋友一齊夾歌寫歌,一齊監製,有野一齊搞!!