Eric:冥冥中有注定

東方日報

1/1/2012

鋒芝離婚後突傳復合,身邊的好友均驚訝表示不知情,曾請霆鋒在其Swing告別演唱會上擔任「牧師」主持結婚儀式的郭偉亮(Eric),昨在電話中表示:「我唔知佢o地(鋒芝)復合喎,係你講我先知呢個消息,(戥佢o地開心?)冥冥中有注定o既,如果係真都係開心事。」他補充說會致電問身在內地工作的霆鋒了解。


Eric與葉佩雯認為「鋒芝」復合是一件開心事