[30/4 on.cc] Eric Kwok扮鐵甲奇俠開騷 葉佩雯做攝石人
[29/4 881903.com] Eric Kwok真誠示人盼抹走Iron Man印象
[25/4 頭條日報] Eason畀「面」 撐Eric Kwok開騷
[25/4 新報] 郭偉亮7月個唱眾星力撐
[25/4 成報] Eric Kwok終舉行個人作品展
[25/4 明報] Eric Kwok開作品騷 逾20歌手Sing援
[24/4 on.cc] 郭偉亮開騷 陳奕迅梁漢文潮拍海報
[22/4 明報] 郭偉亮染機癮 多謝妻罵醒
[22/4 on.cc] Eric Kwok開作品展 冇Eason唔成事
[18/4 星島日報/ 東方日報/ 太陽報] Eric Kwok 開騷撮合「鋒芝」
[17/4 星島即時新聞] Eric Kwok開騷欲霆鋒柏芝同場
[17/4 on.cc] Eric Kwok開作品展
[8/4 蘋果日報] 葉佩雯促銷買飯煲
[27/3 東方日報] 鄭俊弘錄新歌
[21/3 太陽報] Eric Kwok當王梓軒仔咁湊
[21/3 東方日報] 王梓軒借外星人撻著郭偉亮
[18/3 Next Plus+] IronMan郭偉亮兩公婆 北海道玩到甩底
[14/3 東方日報] 郭偉亮「餵」飽自己再慰妻
[7/ 3 晴報] 太興惡搞英雄片 搵你飲奶茶
[6/3 AM 730] Super Hero本土化
[21/2 AM 730] Art X Beauty X Music
[20/2 明報] 太興25周年廣告 惡搞鐵甲奇俠
[17/2 澳門日報] 郭偉亮飲奶茶谷靈感
[17/2 明報] 郭偉亮複製羅拔唐尼
[17/2 東方日報] Iron Kwok 帶「森姆積遜」搵食
[17/2 太陽報] 郭偉亮奇俠「鬚」Quali
[17/2 蘋果日報] Eric Kwok做老翻搵銀
[1/2 蘋果即時新聞] 葉佩雯法國過生日 Eric Kwok送雙重驚喜
[26/1 太陽報] 見證歷史性一刻郭偉亮引以為榮
[6/1 東方日報] 抱病葉佩雯甜蜜謝老公照顧