New!![14/12 蘋果即時新聞] Eric Kwok明言:所有歌都唔會俾謝安琪
[12/12 晴報] Eric Kwok:多謝音樂救了我
[7/12 東方日報] Eric Kwok難捨崔碧珈老婆逼斬纜
[7/12 太陽報] 郭偉亮胸襲崔碧珈
[7/12 明報] Eric Kwok摸崔碧珈胸尷尬 初見面有壓迫感
[6/12 蘋果即時新聞] Eric Kwok同崔big瓜「埋牙」葉佩雯俾說話佢聽
[22/11 星島日報] Eric Kwok拍劇驚招架不住
[20/11 蘋果日報] Eric Kwok街頭撇妻偷食
[25/10 都市日報] 每日一初戀