Eric Kwok最緊要粵字

最近一開電視,好邪地地每次都見到3位仁哥仁姐o依起棚牙大講粵字正音讀寫,搞到自己入哂腦。就連久未出碟o既Eric Kwok都玩粵字,將新碟命名為《廣東大碟》,碟名咁頂癮,絕對反映出呢位音樂人其實好鬼馬,諗頭多到唔只俾歌手用,連自己用埋都得。

諗o下諗o下就得

成日都聽到Eason上台領獎o個陣多謝作曲人Eric Kwok(郭偉亮),可能會令大家都將佢定型為為幕後音樂人,事實上Eric早o係99年就出碟做歌手,同Jerald以Swing(前身Snowman)o既組合形式同大家見面。後來出左5隻碟後拆夥,到上年入主Silly Thing先再以個人姿態出碟。一係唔出,一出就大搞Gimmick用廣府話做歌名。咁多諗頭,唔通睇得無記太多?

「唔係,其實造碟前諗起不如用粵字做主題,於是一口氣寫o左200幾個我o地成日用o既廣東話詞句,然後將負面o既剔走(例如「乞人憎」),最後剩低o既就拎去叫一班作詞人圍繞住呢個題目創作。(咁佢o地咪俾你考起?)冇喎!反而個個都覺得得意,整整o下就成隻碟成型。經常都覺得Eric無論唱腔,風格都同Eason非常相似,估唔到大家o既思想都係咁天馬行空,你話唔係物以類聚都冇人信。」

Eason冇得唱

奇怪o既係Eric一直都幫人監製大碟居多,本來幕後人身份做得成績輝煌,偏偏又要走上幕前出碟。香港出唱片基本上蝕多於賺,何不作多o的歌分散投資,等人o地唱你o既歌o既時候收版權費咪仲好?「堅持自己出碟,係因為其他歌手o係種種原因下未必唱到我想大家聽o既作品,所以最好都係自己唱。好似碟入面『好得閒』呢首歌,我俾Eason聽o左7年,佢都話好鍾意,奈何每次造碟都放唔到入去,於是等到今年我決定自己唱,呢個就係自己出碟o既好處。」

Next