Swing電子孖筋

去年暑假Swing重組,推出《武當》大碟堪稱妙絕人寰,大唱「我兩個黐住再孖住......大不了話我黐孖筋」,更冒中暑之危,邀劉丹、黃日華拍一系列古裝MV。兩個幕後音樂人,忽然再走到幕前黐孖筋,Jerald先旨聲明是臨別秋波,皆因他已計劃回流加拿大定居。最近他榮升父親, 更鐵定明年抱住BB女講拜拜。臨行第二撃,Swing再出EP《電》玩電子音樂,講愛情唔係永恆喎!

U: U Magazine J: Jerald Chan E: Eric Kwok

學Beatles當挑戰

U:實情香港有乜歌手玩電子音樂?

J: PixelToy囉,做得幾好o架。
E:仲有黃耀明,另外......都冇乜人了。我們自Snowman(Swing前身)玩過後,都有幫過其他歌手做電子歌,但他們通常不接受太激o既o野。
J:一句講哂,保守囉。

U:你們全碟做電子音樂,公司沒異議嗎?

J:公司好好喎,完全冇干預過!
E:今次的歌特別Pop,公司當然愈pop愈接受。我們的大前題,是做一些旋律簡單、似鬼佬的pop歌。你講我o地的reference係乜啦!
J:哈,係Beatles。
E:即是簡單得來又Classic,其實極難,這是我們挑戰自己的方向,希望至今少有一、兩首做到。開始作曲時,原本想好rock的。
J:因為想開騷可以玩得好High,好似黃貫中、Mr.咁。
E:後來作作o下,覺得做碟玩電子仲正,開騷照rock都得,而且我們一向鍾意電子,又好耐冇做。

U:上次《武當》復出,全碟10首歌都是你們合寫的,今次呢?

J:都一樣,5首歌都一齊寫的,但今次他幾乎做哂所以製作,因為我要湊女,冇請工人嘛!他花了很多時間揀電子聲、做編曲。
E:上次我未戒甩打機,就佢做多o的。(08年他曾沉思打機,作曲產量跌至整年只得5首!)電子聲好易揀得娘,要揀一種好聲,可以花掉數小時。
J:我們將少少80年代鼓聲,混入一些新的電子聲中,首首歌都有幾Strong的guitar line。

Next